seven

Svenska Träpersienner

Svenska Träpersienner

Aluminiumpersienn

Svenska Träpersienner

Aluminiumpersienn

Tillbaka

Träpersienner där funktion och design går hand i hand, en klassisk fönsteravskärmning som ligger i tiden.

För vår aluminiumpersienn välj mellan:

  • Aluminiumlameller och fanerad alternativt färgad överlist
  • Överlist och underlist i trä med synlig mekanism samt aluminiumlameller